Organic aronia BG | Биоземеделие
Organic aronia BG | БиоземеделиеOrganic aronia BG | БиоземеделиеOrganic aronia BG | БиоземеделиеOrganic aronia BG | Биоземеделие

Що е БИО?

В днешния забързан век, във времето на безумната надпревара за все повече и все по-бързо, във времето на научния прогрес и интензивното земеделие, което трябва да изхрани нарастващото население на земята, като че ли няма място за връщане към традиционно земеделие. Но всичкото бързане и опити да постигнем много с малко труд се отразиха на качеството на храната ни. А "човек е това, с което се храни". Затова, ако двадесети век беше белязан от влиянието на модерната химия, в двадесет и първи век хората се обръщат назад към старовременното качество на храните. Mанията по бързото хранене (fast food) постепенно се измества от насладата на бавното хранене (Slow food). А каква наслада може да има в един бързо поникнал и насила узрял домат? Така че, по необходимост, трябва да заменим в храната ни думата "химично" с "биологично" (или "органично").
БИО е абревиатура на цялото ни земеделие: Българско Истинско Органично...:) А отвъд играта на думи "Био" или "Органично" отразяват особеното качество на земеделска продукция, произведена без използването на изкуствени торове или каквито и да било пестициди - хербициди, фунгициди или зооциди. "Био" или "органично" означава чистота от химикали.

Предимства

Биоземеделието е начинът да се произвежа органична земеделска продукция. Тъй като не се употребяват хербициди трябва да се наблегне на механичното отстраняване на плевелите. Има място и за трактора, но ръчната работа си остава много. Борбата с вредителите също става ръчно или с хитроумни приспособления и билкови отвари. Определено биоземеделието не е скучна и рутинна работа. То е поприще, което насърчава креативността и находчивостта на земеделеца, място, където човекът може и трябва да изяви даденото му от Бога превъзходство над останалите творения.
Биологичното земеделие:
  1. Спира употребата на химични синтетични продукти като минерални торове за подхранване на почвата, пестициди за растителна защита или хормони на растежа при селскостопанските животни.

  2. Използва балансирано хранителните вещества в почвата и органичната материя - подобрява почвената структура и плодородие, опазва околната среда

  3. Ефективно използва водните, почвени, растителни и животински ресурси - оползотворяват се естествените, местни и възобновяеми ресурси.

  4. Дава възможност за опазване на билогичното разнообразие и отглеждане на повече от една култура (например засяване на площите с арония като между редовете могат да бъдат засети пъпеши, дини, боб и др.)

Финансиране

Биоземеделието е свързано с повече механичен труд (включително и ръчен). По правило то е с по-ниски добиви от конвенционалното земеделие. Ползите от него за обществото обаче са неизмерими.
България, като част от Европейския Съюз, е част и от Единната селскостопанска политика на ЕС, която насърчава земеделците да преминават към биологично производство. В тази връзка са и агроекологичните плащания по мярка 214 от ПРСР. Повече информация можете да намерите на сайта на -ДФЗ- (Държаве фонд "Земеделие") или на страницата на -МЗХ- (Министерство на земеделието и храните).


*This website is using cookies!